เอกสารประชาสัมพันธ์

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 660/2563 และ 661/2563 แบ่งงานภายในและการกำหนดหน้า.....   11 พ.ย. 2564 53 ครั้ง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   8 เม.ย. 2564 139 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   8 เม.ย. 2564 158 ครั้ง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   8 เม.ย. 2564 125 ครั้ง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   8 เม.ย. 2564 133 ครั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   8 เม.ย. 2564 143 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรก.....   31 ก.ค. 2563 215 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกั.....   31 ก.ค. 2563 196 ครั้ง
เอกสารประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการแล.....   31 ก.ค. 2563 185 ครั้ง