ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอื่นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธ.....   26 มี.ค 2563 65 ครั้ง
ประกาศ - ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอื่นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำ.....   13 มี.ค 2563 65 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ......   27 ก.พ. 2563 81 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ก.....   26 พ.ย. 2562 72 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค่าจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออดเฉี.....   15 ต.ค. 2562 92 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่.....   11 ต.ค. 2562 72 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมป.....   26 ก.ย. 2562 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมป.....   26 ก.ย. 2562 76 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญ.....   26 ก.ค. 2562 100 ครั้ง