ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า.....   24 ส.ค. 2561 441 ครั้ง
ประกาศ - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า .....   8 ส.ค. 2561 544 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง.....   30 พ.ค. 2561 665 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที.....   21 พ.ค. 2561 443 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวว.....   2 ก.พ. 2561 546 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561   12 ธ.ค. 2560 397 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อย.....   11 ต.ค. 2560 289 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยสู่มาตรฐาน ตำบล.....   27 ก.ย. 2560 342 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 ก.ย. 2560 273 ครั้ง