ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า..... 24 ส.ค. 2561 75 ครั้ง
ประกาศ - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า ..... 8 ส.ค. 2561 82 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง..... 30 พ.ค. 2561 85 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที..... 21 พ.ค. 2561 92 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวว..... 2 ก.พ. 2561 134 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 12 ธ.ค. 2560 83 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อย..... 11 ต.ค. 2560 28 ครั้ง
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยสู่มาตรฐาน ตำบล..... 27 ก.ย. 2560 59 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2560 22 ครั้ง