กิจกรรม “ปั่นเกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”

20 พ.ย. 2561      37 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ปั่นเกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 400 คน เส้นทางปั่นจากวิมาพญาแถน ไปยังนาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่งเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร