กิจกรรม “ปั่นเกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ครั้งที่ 2

26 พ.ย. 2561      43 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ร่วมกับที่ว่าการอำเภอทรายมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ปั่นเกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 300 คน เส้นทางปั่นจากที่ว่าการอำเภอทรายมูล ไปยังไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ วัดล้านขวด หอไตรประวัติศาสตร์ วัดสระไตรนุรักษ์ ศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร