วัดประชาอุทิศ

3 ธ.ค. 2561      1819 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตําบลลุมพุก อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  วัดป่าประชาอุทิศ เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของชุมชน และมีวัตถุโบราณบ้านเชียง ที่เก็บรักษาไว้ในโบสถ์ตรงข้ามกับพระธาตุที่กำลังก่อสร้าง ภายในวัดร่มรื่นเหมะแก่การนั่งปฏิบัติธรรม