กิจกรรม “ปั่นเกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ครั้งที่ 3

3 ธ.ค. 2561      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ร่วมกับที่ทำการอำเภอคำเขื่อนแก้ว หอการค้าจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม "ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร" โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการในพื้นที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน เส้นทางปั่นจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว อาทิ โบราณสถานดงเมืองเตย พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย วัดโนนหนองบัว วัดประชาอุทิศ และแปลงเกษตรอินทรีย์คำเขื่อนแก้ว