ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

28 ม.ค. 2562      66 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printด้วยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มีความประสงค์ดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด สนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ีที่มีความสนใจและมีความพร้อมตามเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น สมัครรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด