ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

13 ก.พ. 2562      57 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศ เรื่อง การขอรับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมตามหลักสูตร การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายคือผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมมัคคุเทศก์ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้่วทั้งประเทศ รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-0131119 หรือ โทร 022-194010-17 ต่อ 3302-3305 หรือ 024-416000 ต่อ 2630

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
รายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลด